Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

TR Plan Oy
Pussitie 5
21350 Lieto
Puhelin: 010 – 200 3255
Sähköposti: info@omadesi.fi
Y-tunnus: 31297273-3

 1. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: TR Plan Oy, Timo Viitanen, Pussitie 5, 21350 Lieto
Puhelin: 010 – 200 3255
Sähköposti: timo@omadesi.fi

 1. Rekisterin nimi

Omadesi.fi asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää omadesi.fi toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamisiin, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan etu-ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • tiedot käsitellyistä tilauksista
 • tilausten mahdolliset postitusliikkeiden seurantatiedot
 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • asiakasnumero
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumista.

Asiakkaan ostaessa omadesi.fi tuotteita, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteistyökumppanille, esim. postitusliikkeet. Asiakas saa halutessaan käytettävän yrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä markkinointi ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti omadesi.fi sähköpostiin.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä omadesi.fi asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

 1. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja omadesi.fi voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Omoadesi.fi ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.